2005._Vidovdanski kup

Vidovdanski kup je ekipno takmičenje otvorenog tipa (može da se prijavi i učestvuje svaka ekipa koja dođe na takmičenje) i igra se po ubrzanom tempu (15  ili 30 min. po igraču za celu partiju).

Organizuje se i  održava tradicionalno u Novom Sadu.