Stanje internog brzopoteznog rejtinga ŠK B.Kostić

Ažururano 30.12.2017.god.

Obracun internog cuger rejtinga SK B Kostic_30 12 2017

Sa ovim internim rejtingom igrači završavaju takmičarsku 2017. i prelaze u 2018. godinu.