1983._Omladinski međurepublički i pokrajinski turnir Jugoslavije „Šahovski talenti“ – Zrenjanin

Informator ŠSV apr_jun 1983_Page_1.png

Informator ŠSV apr_jun 1983_Page_2.png

Informator ŠSV apr_jun 1983_Page_3